Spesiell dag i dag: Vi er 5 millioner. Siterer ssb.no: (ikke skrevet dette selv)

Mandag 19. mars 2012 rundet Norge 5 millioner innbyggere, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå basert på ferske folketall.

Det siste året har SSB fått mange henvendelser om tidspunktet for når vi passerer 5 millioner innbyggere i Norge. Det er imidlertid vanskelig å forutsi en nøyaktig dato for dette på forhånd. Veksten i folketallet, som for tiden er rekordhøy, påvirkes av mer eller mindre forutsigbare faktorer som fødsler, dødsfall, innvandring og utvandring, samt hvordan og når disse registreres. Usikkerheten er særlig stor når det gjelder innvandringen framover, samtidig som dette er den enkeltfaktoren som for tiden har klart størst betydning for befolkningsveksten. To tredjedeler av befolkningsveksten de siste årene skyldes innvandring, mens en tredjedel skyldes fødselsoverskudd.

SSB kjenner ikke innbygger nummer 5 millioner

Denne personen kan være et nyfødt barn eller en som innvandrer til landet. SSB har ikke data eller mulighet til å si hvem denne personen kan være. Nøyaktig tidspunkt for fødsel, dødsfall, innvandring og utvandring er heller ikke kjent, verken i forkant eller etterkant.

kilde: ssb.no

oppdatert: Regjerningen vet hvem det er og ønsker å markere det hele.

Kategorier: Nyhet og Info

morten.knudsen

Se "om meg"

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder