Som en kanskje litt over middels opptatt familefar med to aktive barn, blir jeg provosert over lover og regler som dette: “Utilbørlig støy er forbudt på søndager”.

Helt ærlig, jeg bryr meg ikke om loven her, men at noen faktisk kan henge seg opp i at jeg (eller noen andre) klipper gresset på søndager er jo komisk.

Og hvor gÃ¥r grensen pÃ¥ støy? Snøfreser, motorsykkel, kantklipper? Hva med barna som hopper i trampolinen til langt pÃ¥ kvelden (mine gjør ikke det!) – er det støy? Ballspill? Her er det mye som kan irritere naboer – men GRESSKLIPPING? Hallo!!!

Vi kan alle vise raushet og forståelse til hverandre – pusser naboen opp så forstår vi selvsagt at det er behov for litt mer støy enn normalt. Ingen ringer politiet av den grunn håper jeg!?

Det er få ledige timer ila en uke hvor det ikke er treninger, lekser, familiebesøk, jobb eller andre hverdagslige ting. At jeg da bruker de timene i uken på å gjøre det pent rundt meg (altså klippe gresset), bestemmer jeg selv. Og min gressplen er jo så liten at det tar 10-15 minutter å bli ferdig.

Synes lyden av gressklipping er hyggelig jeg.

Jeg er ikke en av dem som klipper gresset tidlig eller sent. Litt normal folkeskikk har jeg jo.

3227998145

Det er to lover som regulerer støy i naboforhold. Det er Naboloven (Grannelova) og Lov om helligdagsfred.

Utdrag fra lovverket:

§ 1. Lovens formål

"For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov."

§ 2. Helligdager

Følgende dager er helligdag: 
a) vanlige søndager, b) nyttÃ¥rsdag (1. januar), c) skjærtorsdag (siste torsdag før første  pÃ¥skedag), d) langfredag (siste fredag før første pÃ¥skedag),  e)  første pÃ¥skedag (første søndag etter første fullmÃ¥ne som inntreffer pÃ¥  eller etter 21. mars), f )   annen pÃ¥skedag (første mandag  etter første pÃ¥skedag), g) Kristi Himmelfartsdag (sjette torsdag etter første pÃ¥skedag), h) første pinsedag (sjuende søndag  etter første pÃ¥skedag),  i)  annen pinsedag (første mandag  etter første pinsedag),  j) første juledag (25. desember), k) annen juledag (26. desember).

Helligdagsfreden var hele døgnet. Mange er dessverre i den villfarelsen at det etter "kirketid" er lov Ã¥ starte gressklipperen.  Det medfører ikke riktighet.

§ 3. Helligdagsfred 
"På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred

§ 6. Straff
"Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3 til 5 i denne lov, eller bestemmelser gitt i medhold av disse paragrafene, straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte."

Politiet har i dag få muligheter og ressurser til å bruke tid på at naboer klager på hverandre med gressklipper. Politiet har rett til å ilegge straff til personer som ikke holder helligdagsfreden, men de bruker den svært sjeldent. Nettopp fordi folk stopper støykilden når politiet kommer og forteller at gressklipping med motorklipper ikke er tillatt.

 

Kilder:
Talerstolen (selv om jeg ikke er enig i mye han skriver, lister han opp lovverket – og det var det jeg var på utikk etter)
Varden


morten.knudsen

Se "om meg"

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder