Ble vist en stripa fra Pondus i dag hvorav ingressen handlet om definasjonen av en variabel i matematikken.

Kilden var hentet rett fra http://snl.no (Store norske leksikon) og siteres her:

variabel – matematikk. Bokstavbetegnelse for et vilkårlig element i en mengde, dvs. et element som kan anta vilkårlige verdier, ofte kalt en fri variabel. I ligningen y = 5x + 1 kan vi f.eks. anta at x er fri variabel i mengden av alle reelle tall. Til hvert valg av x svarer da ifølge ligningen en bestemt verdi av y, og y kalles da en avhengig variabel.

OUCH! Ja, den ble vi klok av!!! (leeeeeseee saaaaakteeeee)

(kilde)

Kategorier: Humor

morten.knudsen

Se "om meg"

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder